No products in the cart.

Shop

Showing 1–18 of 28 results

 • $0.00 મેલેરિયા પરનું બીજું પુસ્તક, તે નીચે જણાવેલ મુદ્દાઓને સંબોધિત કરે છે:
  • પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સિપેરમ એટલે શું?
  • જો તમે મેલેરિયાનું જોખમ ધરાવતા સ્થળે મુસાફરી કરી રહ્યાં હોવ તો મહત્વપૂર્ણ દવાઓ
  • તમારે કેટલી વાર આ દવાઓ લેવી જોઈએ?
  • તમારે આ દવાઓ કેટલી વાર લેવી જોઈએ?
  • તમારે ક્યારે તમારા ડોક્ટર ની સલાહ લેવી જોઈએ?
  Add to cart
 • $0.00 This book covers various aspects of our life within an upper-middle family and a rich one.
  • It throws light on why life is all about maintaining, “Balance in life”.
  • It covers the competitiveness our life holds in this Globalized World.
  • It further covers the topic- why in today’s world, no profession can guarantee job security.
  • The author intends to educate about why being very rich may take away 15 years from us.
  • It also highlights how money being a potent force may make you lose some degree of privacy in life.
  • It presents various case studies and tells how we can add years to our life by not being very-very rich.
  Add to cart
 • $0.00 આપણે બધા સામાજિક રીતે ઊચા થવાનું પસંદ કરીએ છીએ! તમે યુટ્યુબ પર વિવિધ જાહેરાતો અથવા વિડિઓઝ જોઈ શકો છો કે જેની ઉચાઈ 7 દિવસમાં 3 ઇંચ વધી શકે છે અને આ બરાબર નથી અને વૈજ્ઞાનિક રીતે શક્ય નથી. આપણે હજી પણ આપણા વિકાસની વૃદ્ધિમાંથી પસાર થઈએ છીએ અથવા આપણી અંતિમ ઉચાઇ પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં પણ આ શક્ય નથી. “જ્યારે આપણે આપણી ઉચાઇ વધારવાની તૈયારીમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે ઉચાઇ મેળવવામાં ૬૦% આનુવંશિકતા ભૂમિકા ભજવે છે. જે લોકો ચીન અને ભારતથી યુ.એસ. આવે છે, તેમના બાળકો ઉત્તમ ઉંચાઇ મેળવે છે. " અને આ પુસ્તક તમને શા માટે અને કેવી રીતે કહેશે? જો તમે ઇચ્છો કે તમારું બાળક ઉચું હોય, તો તેમની મહત્તમ ઉચાઇ મેળવો, તો આ તમારા માટે પુસ્તક છે.
  • કિશોર વયે, એકવાર આપણે તરુણાવસ્થામાંથી પસાર થઈએ છીએ. આપણી લાંબા હાડકાં વધે છે અને પૂર્ણ ઉચાઇ મેળવી લે છે, તો એક વાત ખાતરી છે કે આપણે આ પછી ઉચાઈ મેળવી શકીએ નહીં.
  • વૃદ્ધિ હોર્મોન ઉચાઇ માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને વૃદ્ધિ હોર્મોનને વધારવા માટે, ઉંઘ મહત્વપૂર્ણ છે.
  • ઉચાઈ એ આપણા જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે અને ભારતીય પરંપરા મુજબ અથવા ઊંચાઈની લગ્નમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે.
  • આ પુસ્તક તમને જણાવે છે કે લંબાઈમાં લાંબા હાડકાંની વૃદ્ધિ પૂરી થાય તે પહેલાં જ આપણે આપણી ઉચાઈ વધારી શકીએ છીએ
  • આ પુસ્તક તમામ પરિબળો, તબીબી આરોગ્ય અને હોર્મોન્સની ભલામણ કરશે જે આપણી મહત્તમ શક્ય ઉચાઇ પ્રાપ્ત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
  • જાતિ પણ મહત્વનું છે કારણ કે પુરુષ અને સ્ત્રી હોર્મોન્સ વિકસાવવામાં, આપણી ઉચાઇને વધારવામાં ભૂમિકા ભજવે છે.
  આ પુસ્તક એ પણ જણાવે છે કે વર્ષોથી આપણે કેટલી ઉચાઈ મેળવીએ છીએ. જો તમને લાગે કે ઉચાઇનો વેઇટલિફ્ટિંગ અથવા ખેંચાણ સાથે સંબંધ છે, તો આ તે પુસ્તક છે જે તમારે વાંચવું જોઈએ.Add to cart
 • $0.00
  • Please ask any medical professional. Everyone will tell you that all the researches have proved that our mind can do only one function at a time.
  • Our mind is so fast. We believe that it can do multitasking, but it cannot.
  • Although, you may have been driving for a few years and it becomes a routine activity for you to drive, but please realize this that, driving is the most complex activity or the most complex process of the day.
  • The question is – “Why Driving is most complex?”
  • The answer is that –
   • It needs all our senses to do constant processing of our surroundings.
   • And constantly anticipating any emergencies.
  • Mostly 100 out of the 100 people, drives with a cell phone or mobile phone, which distracts them during driving.
  • It can lead to very serious consequences and our life may be destroyed. Our whole life may be jeopardized in seconds.
  • Trust me, it doesn’t happen every day, but one single second is enough to jeopardize our life forever.
  Add to cart
 • $0.00COVID-19 કોરોનાવાયરસ પર 15 વર્ષ ઉમેરો ત્રીજું પુસ્તક છે. તેની કી હાઇલાઇટ્સ નીચે મુજબ છે:
  • કોરોનાવાયરસ વિશેના તાજેતરના તથ્યો
  • કોરોનાવાયરસનો ટ્રાન્સમિશન અને શેડિંગ અવધિ
  • કોરોનાવાયરસનો પ્રસાર
  • કોરોનાવાયરસનો ચેપ વિકાસ
  • એબોટ લેબ્સ (યુએસએ) દ્વારા ઝડપી પરીક્ષણ
  • યુએસએમાં કોરોનાવાઈરસથી થતાં વાસ્તવિક મુદ્દાઓ
  Add to cart
 • $0.00 This book is one of the series of books on latest medications in relation to high blood sugar and diabetes.
  • Diabetes is so common and for the same reason there has been huge research in management and treatment of diabetes.
  • It is simple economics for research drug companies as diabetes is so common. If they make a new medicine, it will make the company very rich.
  • While drug companies are making new medications may be very rich, but it will keep us very healthy.
  • If our blood sugar is becoming higher, we can delay diabetes and complications by 30 years if we start management early.
  • This book introduces us to the new generation of sulfonylureas which help our body to increase the amount of insulin available to us.
  • Same description applies to book 3.1 diabetes also. We have just seen the number of the book. This book tells you about first generation sulfonylureas which is a group of medicines which helps our body to release and make available more insulin.
  Add to cart
 • $0.00 This book is one of the series of books on latest medications in relation to high blood sugar and diabetes.
  • Diabetes is so common and for the same reason there has been huge research in management and treatment of diabetes.
  • It is simple economics for research drug companies as diabetes is so common. If they make a new medicine, it will make the company very rich.
  • While drug companies are making new medications may be very rich, but it will keep us very healthy.
  • If our blood sugar is becoming higher, we can delay diabetes and complications by 30 years if we start management early.
  • This book introduces us to the new generation of sulfonylureas which help our body to increase the amount of insulin available to us.
  • Same description applies to book 3.1 diabetes also. We have just seen the number of the book. This book tells you about first generation sulfonylureas which is a group of medicines which helps our body to release and make available more insulin.
  Add to cart
 • $0.00
  • The book gives an insight into the Glinides group of medicines for treatment of Diabetes.
  • It provides information about the working of Glinides as to how these are glucose lowering medicines and that they act by releasing insulin.
  • It provides information about three medicines under the Glinide group – Repaglinide, Nateglinide and Mitiglinide.
  • Repaglinide and Nateglinide can be added as second medicine to Metformin for treatment of diabetes.
  • Along with diet and exercise, these medicines can help lower blood sugar effectively.
  Add to cart
 • $0.00
  • Diabetes is a metabolic disorder, where the body does not produce insulin or does not use it efficiently, resulting in high blood sugar.
  • High blood sugar further increases the risk of kidney failure, blindness, amputation of legs (due to loss of sensations), and even heart attack.
  • Today we have 13 groups of excellent diabetes medications, which can really keep us very healthy.
  • This book talks about the role of the medications group called “Selective Sodium-Glucose Transporter-2 (SGLT2) Inhibitors” in diabetes management, covering important facts about them.
  • It further talks about Farxiga – a new medicine to improve Blood Sugar Control.
  • It also throws light on the four medications that come under this group Canagliflozin, DapagliflozinEmpagliflozin, and Ertugliflozin
  Add to cart
 • $0.00 This book throws light on the current healthcare situation in Venezuela when the country is dealing with massive economic crisis. Some of the key highlights of this book are as below: • Why Venezuela is collapsing? • Huge medical crisis in Venezuela • Malaria has come roaring back in Venezuela • Malaria in India, USA and the rest of the world • Measles, it’s symptoms and vaccination • Precautionary measures to be taken if you are travelling to India • Critical situation of HIV in VenezuelaAdd to cart
 • $0.00
  • The book gives an insight into the polyunsaturated essential fatty acids such as fish oil, flax seeds etc.
  • The author emphasizes on the fact that eating food is the only way to get essential fatty acids in our body.
  • The book provides information about three major dietary omega-3 essential fatty acids – EPA, DHA and ALA.
  • Detailed facts have been provided about consumption of fish oil and its supplements and flax seeds/oil.
  • The author also talks about the effect of consuming fish oil (lowering the risk of heart attack, lowering blood pressure, decreasing triglycerides etc.). However the author emphasizes on the need for more research on these facts.
  • The author also explains why vegetarians must do away with the taboo of consumption of fish oil supplements.
  Add to cart
 • $0.00 તમને કટોકટી વિશેની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે ૧૫ વર્ષ ઉમેરો આ એક ઝડપી સંદર્ભ પુસ્તક છે ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ (ઇસીપી). મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે:
  • ઇમરજન્સી ગર્ભનિરોધક ગોળી કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
  • સિંગલ ડોઝ અને બે ડોઝ શાસન ઇસીપી શું છે?
  • સગર્ભાવસ્થા અટકાવવામાં ECPs ની અસરકારકતા
  • ઓવર-ધ-કાઉન્ટર ઉપલબ્ધ ઇ.સી.પી.નાં કેટલાક ઉદાહરણો
  Add to cart
 • $0.00
  • આપણા સ્વાસ્થ્યને ફાઇન ટ્યુન કરવું એ એક દિવસનું કામ નથી, પરંતુ તે એક સતત પ્રક્રિયા છે જે સમય અને યોજના લે છે.
  • આપણે બધાએ ફક્ત 18 વર્ષની ઉંમરે આપણા સ્વાસ્થ્યને સરસ રીતે શરૂ કરવું જોઈએ પરંતુ તે ક્યારેય મોડુ થશે નહીં.
  • ત્યાં અમુક પરીક્ષણો છે જે આપણે બધાંએ દર વર્ષે આપણા સ્વાસ્થ્યને સરસ રીતે બનાવવું જોઈએ જે આપણા શરીરના દૈનિક કાર્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
  • જો તે બેઝલાઇન માનક પરિમાણોથી કોઈ વિચલન થાય છે, તો પછી આપણે તે પરિમાણો શા માટે સામાન્ય પરિમાણોમાં આવતા નથી તે જોવાનું રહેશે.
  • સારું સ્વાસ્થ્ય એ પસંદગી છે અને આપણે બધાએ સમજદારીપૂર્વક પસંદગી કરવી જોઈએ.
  Add to cart
 • $0.00
  Gold Standard Tests are a necessity in today’s fast-moving lifestyle! Good Health is not a destination, it is a journey.
  • This book shows how good health can be maintained with Gold Standard Blood Tests and how these tests can add 15 years to your life!
  • This book explains why Gold Standard Tests are worth their weight in gold.
  • Know all the Gold Standard Tests included by the author, which you should continue from age 18, every year to ensure check and balance in your body.
  • The book gives an insight into each Gold Standard Tests in short.
  Add to cart
 • $0.00 ત્યાં કોઈ પ્રશ્ન નથી કે સૌંદર્ય એ આપણા બધા માટે કાયમ સુંદરતા અને આનંદની બાબત દર્શાવે છે. તે જાણવા માગે છે કે શેનાથી અમને વાળ ખરવા લાગે છે?
  • આ પુસ્તક આપણા વાળ વિશેના તબીબી તથ્યો સમજાવે છે.
  • આ પુસ્તક એ સમજાવશે કે કયા પરિબળો ખરેખર આપણા વાળ ગુમાવી શકે છે.
  • ધ્યાન આપો, આપણે ખરેખર આપણા વાળનો વિકાસ જાળવી શકીએ છીએ.
  • સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળો એ છે કે કોઈ મોટી બીમારી, થાઇરોઇડ હોર્મોન અને આયર્ન અને વધુ પડતો તાણ. તેમની અસર આપણા વાળના વિકાસ પર થાય છે.
  • ઉપરાંત, વાળના હોર્મોન્સ ખાસ કરીને આપણા વાળના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
  • ગર્ભાવસ્થા વાળ પર નાટકીય અસર કરે છે.
  • અમે છોકરાઓ અને પુરુષોમાં વાળ ખરવાના મેડિકલ મેનેજમેન્ટનું પુસ્તક લખ્યું છે જે સામાન્ય રીતે આનુવંશિક હોય છે. વાળ પાતળા થવાને કારણે સ્ત્રીઓમાં વાળ ખરવાના મેડિકલ મેનેજમેન્ટ વિશે પણ લખ્યું છે.
  • વાળ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પર એક અલગ પુસ્તક છે
  Add to cart
 • $0.00 There is no question that “hair” is a very important factor for all of us. It is a thing of beauty and joy forever. Want to know what makes us lose our hair?
  • This book provides medical information about hair. It explains what factors can really make us lose our hair and how we can really maintain our hair growth.
  • Most important factors to be taken care of are any major illness, thyroid hormone, iron deficiency and excessive stress. They have dramatic effect on our hair growth.
  • The book also explains how pregnancy has a dramatic effect on hair of women.
  • We have written a book of medical management of hair loss our in boys and men
  • which is usually genetic. It is also written about the medical management of hair loss in women because of thinning of hair.
  Add to cart
 • $0.00 એચબીએ 1 સી જેને આપણે ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન કહીએ છીએ. તે આપણા જીવનમાં 30 વર્ષ ઉમેરવાની સંભાવના સાથેની એક પરીક્ષા છે. જાણો કે શા માટે એચબીએ 1 સી અથવા 3 મહિનાની કસોટી એ ડાયાબિટીઝના સંચાલનમાં સોનાનો ધોરણ છે. જ્યારે આપણા શરીરમાં બદલાવ આવે છે અને આપણે એકદમ સામાન્ય અનુભવીએ છીએ ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ? કૃપા કરીને જાણો કે આપણે હવે સવારે ભૂખ્યા પેટે રક્ત સાકર માત્રા  વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર કેમ નથી. જો ખરેખર ડાયાબિટીઝને કારણે તમારી કિડની નિષ્ફળ જશે તે જાણવા ઇચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને HbA1c વિશેનું આ પુસ્તક વાંચો. ડાયાબિટીઝ આજકાલ ખૂબ સામાન્ય છે, અને તમે આ પરીક્ષણ પરવડી શકો છો કારણ કે તે એટલું મોંઘું નથી
  • તમારે 18 વર્ષથી શરૂ કરીને વર્ષમાં એકવાર આ પરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.
  • ફરી એકવાર, તમારા જીવનમાં 30 વર્ષ ઉમેરવાની સંભાવનાવાળા તબીબી તથ્યો સાથેનું તબીબી પુસ્તક.
  • અને આ હકીકત ડાયાબિટીઝ અથવા ખાંડના પ્રથમ કેટલાક વર્ષો (જેથી આપણે સામાન્ય રીતે કહીએ છીએ) વિશે એટલી સાચી છે.
  Add to cart
 • $0.00 આપણું હૃદય એ આપણા શરીરમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે અને તે આરામ કર્યા વિના 24/7 કાર્ય કરે છે. આપણા હૃદયની સંભાળ રાખવાની કેટલીક શ્રેષ્ઠ સંભાવનાઓ આ છે:
  • હાર્ટ એટેકના જોખમની અપેક્ષા રાખવી.
  • આપણા હૃદયની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે દર પાંચ વર્ષે (હૃદય માટે) મૂળભૂત સ્ક્રિનિંગમાંથી પસાર થવું.
  • આપણા હૃદયના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે બધું કરવું એ શ્રેષ્ઠ અભિગમ છે
  Add to cart
top
X