No products in the cart.

Malaria

Showing all 12 results

 • $0.00 મેલેરિયા પરનું બીજું પુસ્તક, તે નીચે જણાવેલ મુદ્દાઓને સંબોધિત કરે છે:
  • પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સિપેરમ એટલે શું?
  • જો તમે મેલેરિયાનું જોખમ ધરાવતા સ્થળે મુસાફરી કરી રહ્યાં હોવ તો મહત્વપૂર્ણ દવાઓ
  • તમારે કેટલી વાર આ દવાઓ લેવી જોઈએ?
  • તમારે આ દવાઓ કેટલી વાર લેવી જોઈએ?
  • તમારે ક્યારે તમારા ડોક્ટર ની સલાહ લેવી જોઈએ?
  Add to cart
 • $0.00 यह मलेरिया पर Add15Years की एक और किताब है जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:
  • प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम क्या है?
  • यदि आप ऐसे स्थान की यात्रा कर रहे है जहाँ आपको मलेरिया होने की संभावना हैं तो उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण दवाएं
  • आपको कितनी बार ये दवाएं लेनी चाहिए?
  • आपको इन दवाओं को कब तक लेना चाहिए?
  • आपको अपने डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए?
  Add to cart
 • $0.00 மலேரியா பற்றிய மற்றொரு புத்தகம், இது கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது:
  • பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபாரம் என்றால் என்ன?
  • மலேரியா அதிக ஆபத்து உள்ள ஒரு இடத்திற்கு நீங்கள் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால் முக்கியமான மருந்துகள்
  • இந்த மருந்துகளை நீங்கள் எவ்வளவு அடிக்கடி எடுக்க வேண்டும்?
  • இந்த மருந்துகளை நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் எடுக்க வேண்டும்?
  • உங்கள் மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?
  Add to cart
 • $0.00 మలేరియాపై మరొక పుస్తకం, ఇది క్రింద పేర్కొన్న అంశాలను సూచిస్తుంది: •  ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపరం అంటే ఏమిటి? • మీరు మలేరియా ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశానికి వెళుతుంటే ముఖ్యమైన మందులు • మీరు ఈ మందులను ఎంత తరచుగా తీసుకోవాలి? • ఈ మందులను మీరు ఎంత సమయం తీసుకోవాలి? • మీరు మీ వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?Add to cart
 • $0.00 ಮಲೇರಿಯಾ ಕುರಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ:
  • ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಫಾಲ್ಸಿಪಾರಮ್ ಎಂದರೇನು?
  • ನೀವು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧಿಗಳು
  • ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
  • ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
  • ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
  Add to cart
 • $0.00 Otro libro sobre la malaria, aborda los puntos que se mencionan a continuación:
  • ¿Qué es Plasmodium falciparum?
  • Medicamentos importantes si viaja a un lugar con alto riesgo de malaria
  • ¿Con qué frecuencia debe tomar estos medicamentos?
  • ¿Cuánto tiempo debe tomar estos medicamentos?
  • ¿Cuándo debería consultar a su médico?
  Add to cart
 • $0.00 This book throws light on the following topics related to Malaria: • Why do we need to know about Malaria? • Malaria in India and in the world • Situation of Malaria in 1970s and 1980s in India • Malaria is a protozoan bug • Why do we get high fever and shaking chills?Add to cart
 • $0.00 यह पुस्तक मलेरिया से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालती है:
  • हमें मलेरिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है?
  • भारत में और दुनिया में मलेरिया
  • 1970 और 1980 के दशक में भारत में मलेरिया की स्थिति
  • मलेरिया एक प्रोटोजोआ बग है
  • हमें तेज बुखार और ठंड क्यों लगती है?
  Add to cart
 • $0.00 ఈ పుస్తకం మలేరియాకు సంబంధించిన క్రింది అంశాలపై వెలుగునిస్తుంది: • మలేరియా గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? • భారతదేశంలో మరియు ప్రపంచంలో మలేరియా • భారతదేశంలో 1970 మరియు 1980 లలో మలేరియా పరిస్థితి • మలేరియా ఒక ప్రోటోజోవాన్ బగ్ • మనకు అధిక జ్వరం మరియు వణుకుతున్న చలి ఎందుకు వస్తుంది?Add to cart
 • $0.00
  • આ પુસ્તક મેલેરિયાથી સંબંધિત નીચેના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડશે:
  • આપણે મેલેરિયા વિશે કેમ જાણવાની જરૂર છે?
  • ભારતમાં અને વિશ્વમાં મલેરિયા
  • 1970 ભારતમાં 1970 અને 1980 ના દાયકામાં મલેરિયાની પરિસ્થિતિ
  • મેલેરિયા એ પ્રોટોઝોન બગ છે
  • આપણને શા માટે તીવ્ર તાવ અને ધ્રુજારીની ઠંડી આવે છે?
  Add to cart
 • $0.00 This book throws light on the following topics related to Malaria: • Why do we need to know about Malaria? • Malaria in India and in the world • Situation of Malaria in 1970s and 1980s in India • Malaria is a protozoan bug • Why do we get high fever and shaking chills?Add to cart
 • $0.00 Another book on Malaria, it addresses the points mentioned as beneath: • What is Plasmodium Falciparum? • Important medicines if you are travelling to a place having high risk of malaria • How often you should take these medicines? • How long should you take these medicines? • When should you consult your doctor?Add to cart
top
X