No products in the cart.

(Page 2)Shop

Showing 19–36 of 47 results

 • $1.00 దేశం భారీ ఆర్థిక సంక్షోభంతో వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు వెనిజులాలో ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఈ పుస్తకం వెలుగునిస్తుంది. ఈ పుస్తకం యొక్క కొన్ని ముఖ్య ముఖ్యాంశాలు క్రింద ఉన్నాయి: • వెనిజులా ఎందుకు కూలిపోతోంది? • వెనిజులాలో భారీ వైద్య సంక్షోభం • వెనిజులాలో మలేరియా తిరిగి గర్జిస్తోంది • భారతదేశం, యుఎస్ఎ మరియు ప్రపంచంలోని మలేరియా • తట్టు, ఇది లక్షణాలు మరియు టీకా • మీరు భారతదేశానికి వెళుతుంటే తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు • వెనిజులాలో హెచ్ఐవి యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితిAdd to cart
 • $1.00
  • The book gives an insight into the polyunsaturated essential fatty acids such as fish oil, flax seeds etc.
  • The author emphasizes on the fact that eating food is the only way to get essential fatty acids in our body.
  • The book provides information about three major dietary omega-3 essential fatty acids – EPA, DHA and ALA.
  • Detailed facts have been provided about consumption of fish oil and its supplements and flax seeds/oil.
  • The author also talks about the effect of consuming fish oil (lowering the risk of heart attack, lowering blood pressure, decreasing triglycerides etc.). However the author emphasizes on the need for more research on these facts.
  • The author also explains why vegetarians must do away with the taboo of consumption of fish oil supplements.
  Add to cart
 • $1.00 సంవత్సరాలు జోడించండి అత్యవసర పరిస్థితుల గురించి మీకు ముఖ్యమైన సమాచారం ఇవ్వడానికి నుండి వచ్చిన పుస్తకం గర్భనిరోధక మాత్రలు (ECP). ప్రసంగించిన ప్రధాన విషయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
  • అత్యవసర గర్భనిరోధక మాత్ర ఎలా పనిచేస్తుంది?
  • సింగిల్-డోస్ మరియు రెండు-డోస్ పాలన ECP లు ఏమిటి?
  • గర్భధారణను నివారించడంలో ECP ల ప్రభావం
  • అందుబాటులో ఉన్న ECP లకు కొన్ని ఉదాహరణలు
  Add to cart
 • $1.00
  • మన ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా ట్యూన్ చేయడం ఒక్క రోజు పని కాదు, ఇది సమయం మరియు ప్రణాళిక తీసుకునే నిరంతర ప్రక్రియ.
  • మనమందరం 18 ఏళ్ళ వయసులో మాత్రమే మన ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా ప్రారంభించాలి, కానీ అది ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాదు.
  • మన శరీరం యొక్క రోజువారీ పనితీరును ప్రతిబింబించే మన ఆరోగ్యాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దే ప్రతి సంవత్సరం మనమందరం కొన్ని పరీక్షలు చేయాలి.
  • ఆ బేస్‌లైన్ ప్రామాణిక పారామితుల నుండి ఏదైనా విచలనం ఉంటే, అప్పుడు మన పారామితులు సాధారణ పరిధిలో పడకపోవటానికి కారణం వెతకాలి.
  • మంచి ఆరోగ్యం ఒక ఎంపిక మరియు మనమందరం తెలివిగా ఎన్నుకోవాలి.
  Add to cart
 • $1.00 ప్రతి సంవత్సరం 18 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి జీవితాంతం వరకు గోల్డ్ స్టాండర్డ్ రక్త పరీక్షలు చేయాలని సూచించారు. ఎందుకు తెలుసా? గోల్డ్ స్టాండర్డ్ బ్లడ్ టెస్ట్‌లతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో మరియు ఈ పరీక్షలు మీ జీవితానికి 15 సంవత్సరాలు ఎలా జోడించవచ్చో ఈ పుస్తకం చెప్తుంది! గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్టులు వాటి  బరువును బంగారం అంత ఎందుకు విలువైనవో ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది. రచయిత చేర్చిన అన్ని గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్‌లను తెలుసుకోండి, మీ శరీరంలో తనిఖీ మరియు సమతుల్యతను నిర్ధారించడానికి మీరు ప్రతి సంవత్సరం 18 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి జీవితాంతం కొనసాగించాలి. ఈ పుస్తకం ప్రతి గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్‌ గురించి క్లుప్తంగా అవగాహన ఇస్తుంది.Add to cart
 • $1.00
  •  ల్డ్ స్ట ండర్డ్ బ్ల డ్ టెస్టట ప్రతి సంవత్సరం 18 సంవత్సర్ల వయసుస నుండి జీవితాంత్ం వరకు చేయించుక వ్ల్స అని సూచించారు. ్ందుకు త లుస్?
  •  ఈ ప్ుసతకం రకతం యొకక కూరుును వివరిసుత ంది.
  •  ఇది ప్ూరిత రకత గణన (సిబిసి) యొకక ప్ర ముఖ్ాత్ప ై అంత్రిృషిటని ఇసుత ంది
  •  మన శరీరంలల త లల రకత కణాలు, ్రర రకత కణాలు మరియు పేల ట లెటల ప్త్రను త లుసుక ండి
  •  త లల రకత కణాలను మన శరీరం యొకక రక్షణ స ైనాం అని ్ందుకు పిలుస్త రు.
  • రకతహీనత్ మరియు లుకేమియా వంటి వ్ాధులలల హ మోగోల బిన్ లేదా హేమాటోకిరట ప్త్ర ఏమిటి
  Add to cart
 • $1.00 అందం మనందరికీ శాశ్వతంగా అందం మరియు ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. మన జుట్టును కోల్పోయేలా చేస్తుంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?
  • ఈ పుస్తకం మన జుట్టు గురించి వైద్య విషయాలను వివరిస్తుంది.
  • ఈ పుస్తకం మన జుట్టును నిజంగా కోల్పోయేలా చేస్తుంది.
  • శ్రద్ధ వహించండి, మన జుట్టు పెరుగుదలను మనం నిజంగా నిర్వహించగలం.
  • ఏదైనా పెద్ద అనారోగ్యం, థైరాయిడ్ హార్మోన్ మరియు ఇనుము మరియు అధిక ఒత్తిడి. అవి మన జుట్టు పెరుగుదలపై నాటకీయ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
  • అలాగే, జుట్టు పెరుగుదలకు బాడీ హార్మోన్లు చాలా ముఖ్యమైనవి.
  • గర్భం జుట్టుపై నాటకీయ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
  మేము సాధారణంగా జన్యుపరంగా ఉండే అబ్బాయిలలో మరియు పురుషులలో జుట్టు రాలడం యొక్క వైద్య నిర్వహణ పుస్తకాన్ని వ్రాసాము. జుట్టు సన్నబడటం వల్ల మహిళల్లో జుట్టు రాలడం యొక్క వైద్య నిర్వహణ గురించి కూడా ఇది వ్రాయబడింది. జుట్టు మార్పిడిపై ప్రత్యేక పుస్తకం ఉంది.Add to cart
 • $1.00 మనందరికీ “జుట్టు” చాలా ముఖ్యమైన అంశం అని ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇది అందం మరియు ఎప్పటికీ ఆనందం కలిగించే విషయం. మన జుట్టును కోల్పోయేలా చేస్తుంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా?
  • ఈ పుస్తకం జుట్టు మరియు జుట్టు రాలడం / జుట్టు సన్నబడటం గురించి వైద్య సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
  • ఇది మన జుట్టును నిజంగా కోల్పోయేలా చేస్తుంది మరియు మన జుట్టు పెరుగుదలను ఎలా నిర్వహించగలదో ఇది వివరిస్తుంది.
  • ఏదైనా పెద్ద అనారోగ్యం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఇనుము లోపం మరియు అధిక ఒత్తిడి వంటివి జాగ్రత్త తీసుకోవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు. ఈ కారకాలు మన జుట్టు పెరుగుదలపై నాటకీయ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
  • గర్భం మహిళల జుట్టుపై ఎలా నాటకీయ ప్రభావాన్ని చూపుతుందో కూడా ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది.
  Add to cart
 • $1.00
  • ఆనందం అనే పదాన్ని మానసిక లేదా భావోద్వేగ స్థితుల సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు, ఇందులో సంతృప్తి లేదా తీవ్రమైన ఆనందం వరకు సానుకూల లేదా ఆహ్లాదకరమైన భావోద్వేగాలు ఉంటాయి.
  • ఇది జీవిత సంతృప్తి మరియు ఆత్మాశ్రయ శ్రేయస్సు సందర్భంలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.
  • ఆనందం అనేది మనస్సు యొక్క స్థితి మరియు మనం సంబంధం లేకుండా సంతోషంగా ఉండగలము
  • పేద, ధనిక, మధ్యతరగతి లేదా ధనిక తరగతి
  • మన ఆరోగ్యం బాగుంటే మరియు మనం ఎలాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడకపోతే, మన జీవితపు చివరి సంవత్సరంలో మనకు వైద్యులు మరియు ఆసుపత్రులు మాత్రమే అవసరమని చెప్పగలను.
  Add to cart
 • $1.00 HbA1c what we call glycosylated haemoglobin. It is a test with a potential to add 30 years to our life. Find out why HbA1c or 3-month test has become a gold standard test in management of diabetes. What should we do when we have changes happening in our body and we absolutely feel normal? Please find out why we do not need to worry about fasting blood sugar anymore. If you really want to know how soon your kidney will fail because of the diabetes, please read this book about HbA1c.
  • Diabetes is so common nowadays, and you can afford this test as it is not so expensive
  • You should start doing this test once a year starting from age 18.
  • Once again, a medical book with medical facts with potential to add 30 years to your life.
  • And this fact is so true about first several years of diabetes or sugar (as we commonly call it).
  Add to cart
 • $1.00 మన హృదయం మన శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన అవయవం మరియు ఇది విశ్రాంతి లేకుండా 24/7 పనిచేస్తుంది.మన హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి కొన్ని ఉత్తమమైన మార్గాలు:
  • గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని గ్రహించడం.
  • మన గుండె యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు (గుండె కోసం) ప్రాథమిక స్క్రీనింగ్ ద్వారా వెళ్ళడం.
  • మన హృదయాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతిదీ చేయడమే ఉత్తమమైన విధానం
  Add to cart
 • $1.00 As the title of books says how healthy are everyone wants to know how healthy are sugar substitutes. Everyone really wants to know should we consume sugar substitutes for weight loss and we also call them sweeteners. Its time as a physician with 40 years of experience in India and US we try to answer these questions.Add to cart
 • $1.00 మన శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం మరియు మన సుదీర్ఘ జీవితానికి మంచి నిద్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రతి ఒక్కరూ బాగా తెలుసుకోవాలి. ఈ క్రింది అంశాలపై నిద్ర ప్రాజెక్టులపై ఈ పుస్తకం:
  • మనకు నిజంగా అవసరమైన నిద్ర మొత్తం
  • NREM మరియు REM నిద్ర చక్రాల దశలు
  • నిద్రలో మనకు విషయాలు జరుగుతాయి
  • నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాలు
  • నిద్రలేమి లక్షణాలు మరియు దానిని ఎదుర్కోవటానికి మార్గాలు
  • మంచి రాత్రి నిద్ర పొందడానికి సిఫార్సులు
  • నిద్ర మీద వృద్ధాప్యం, ప్రయాణం, జెట్‌లాగ్ మొదలైన అంశాల ప్రభావాలు
  Add to cart
 • $1.00
  • హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ అనేది ప్రమాదకరమైన వైరస్, ఇది మానవులకు మాత్రమే సోకుతుంది
   • ఇది మానవ శరీరంలో క్యాన్సర్లకు కారణమయ్యే అనేక రకాలను కలిగి ఉంది:
    • గర్భాశయ క్యాన్సర్
    • అనల్ క్యాన్సర్
    • మరియు గొంతు క్యాన్సర్ కొన్ని పేరు పెట్టడానికి.
   • హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్తో సంబంధం ఉన్న ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ మరియు ఇది లైంగిక సంబంధం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది.
   • ఈ పుస్తకాన్ని చదవడం వల్ల HPV మరియు వైద్య సమస్యల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.
  Add to cart
 • $1.00
  • Should we obsess with our heart health?
  • My answer is, "Why not?"  Heart attack is the only medical situation where we can lose our life in 5 minutes.  There are no other medical situations like that.
  • Whether we have a stroke, or our lung fail, our kidney fail, our system which helps to digest our food fails, and liver fail, but we do not die in 5 minutes. It may take months and years.
  • In case of heart, if our heart is not healthy and we are having a heart attack then n such a situation, heart cannot effectively pump blood and oxygen to the brain.
  • If our brain does not get enough oxygen, then our brain is gone. We cannot get it back.
  • Medically speaking, your heart may recover, but if our brain is gone, we are gone. There is no way we can bring you back.
  • HEART, especially in India, has become the major reason for sudden death especially in youngish population. Every family in India knows about their friends and family members who were doing well and then they were suddenly gone.  There are so many stories like that.
  • It does not have to happen that way. Suddenly dying at young age leaving behind your young wife and children or youngish family when you could easily live is so devastating.
  • If we knew something is not right with your heart with medical knowledge and technology, we can really make you live for another 30 years, so you have to do three simple noninvasive relatively low cost test every five years which are very safe and if these tests are normal, which tells you almost 100% information about the heart, we can give it to you in writing that you cannot have heart attack in next five years.
  • At present, we have the medical knowledge, medical technology expertise today and wonderful medicines as well.
  Add to cart
 • $1.00
  2020 లో, ఆకస్మిక మరణానికి ఒకే ఒక కారణం ఉంది, మరియు అది “హార్ట్ ఎటాక్“. అది కూడా 3 ప్రాథమిక పరీక్షలతో 15-30 సంవత్సరాల వరకు వాయిదా వేయవచ్చు. అదేవిధంగా, మన ఆయుష్షును తగ్గించే ఇతర అంశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి:
  • మేము ధూమపానం చేస్తే 20 సంవత్సరాలలో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వస్తుంది.
  • మనం ఎక్కువగా తాగితే, కాలేయం 20 ఏళ్లలో విఫలమవుతుంది.
  • Hba1c = 10/11 లేదా రక్తంలో చక్కెర సుమారుగా ఉంటే. 300 (లక్షణాలు లేకుండా), అప్పుడు 15 సంవత్సరాలలో మూత్రపిండాలు విఫలమవుతాయి.
  • మేము ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేస్తే, జ్ఞాపకశక్తిని ఆలస్యం చేయవచ్చు.
  • మేము మోకాళ్ల వ్యాయామం చేస్తే, అవి 70-75 సంవత్సరాల వరకు బాగుంటాయి.
  • మనకు లక్షణాలు లేని కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటే, అది గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని నాటకీయంగా పెంచుతుంది.
  • పెరిగిన బిపి (లక్షణాలు లేకుండా) ఆకస్మిక స్ట్రోక్‌కు దారి తీస్తుంది, ఇక్కడ శరీరం సగం స్తంభించిపోతుంది (శరీరం యొక్క కుడి వైపు స్తంభించిపోతుంది మరియు రోగి ప్రసంగం కూడా కోల్పోతాడు).
  మా రోజువారీ జీవితంలో ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి సరళమైన దశలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనకు సాధారణ వార్షిక పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పరీక్షలన్నింటి గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి. మేము ఈ రెగ్యులర్ పరీక్షలను సిఫారసు చేసిన వ్యవధిలో చేసి, మా సంఖ్యలను సాధారణ పరిధిలో కొనసాగిస్తే, అప్పుడు మన జీవితానికి 15-30 సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా చేర్చవచ్చు మరియు ఆయుర్దాయం 85 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు.
  Add to cart
 • $1.00 మిత్, సింబాలిక్ కథనం, సాధారణంగా తెలియని మూలం మరియు కనీసం పాక్షికంగా సాంప్రదాయిక, ఇది వాస్తవ సంఘటనలను స్పష్టంగా సూచిస్తుంది మరియు ఇది ముఖ్యంగా మత విశ్వాసంతో ముడిపడి ఉంటుంది. నేను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఈ పురాణాలు తరతరాలుగా ప్రబలంగా ఉన్నాయి;
  • వారు మా స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు ఆశలు ఇచ్చారు.
  • కానీ, 100 సంవత్సరాల క్రితం జ్ఞానం చాలా పరిమితం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
  • పాత అపోహలను అనుసరించి ఏదైనా వైద్య పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా నష్టాలు మరియు ప్రయోజనాలు రెండింటినీ సమానంగా బరువుగా చూడాలి.
  • గత కొన్ని తరాలుగా మాకు ఎంపికలు లేవు, కానీ ఇప్పుడు మనకు ఎంపికలు ఉన్నాయి.
  Add to cart
 • $1.00 మిత్, సింబాలిక్ కథనం, సాధారణంగా తెలియని మూలం మరియు కనీసం పాక్షికంగా సాంప్రదాయిక, ఇది వాస్తవ సంఘటనలను స్పష్టంగా సూచిస్తుంది మరియు ఇది ముఖ్యంగా మత విశ్వాసంతో ముడిపడి ఉంటుంది. నేను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఈ పురాణాలు తరతరాలుగా ప్రబలంగా ఉన్నాయి;
  • వారు మా స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు ఆశలు ఇచ్చారు.
  • కానీ, 100 సంవత్సరాల క్రితం జ్ఞానం చాలా పరిమితం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
  • పాత అపోహలను అనుసరించి ఏదైనా వైద్య పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా నష్టాలు మరియు ప్రయోజనాలు రెండింటినీ సమానంగా బరువుగా చూడాలి.
  • గత కొన్ని తరాలుగా మాకు ఎంపికలు లేవు, కానీ ఇప్పుడు మనకు ఎంపికలు ఉన్నాయి.
  Add to cart
top
X